TJ Sokol ČESTICE

okres Rychnov nad Kněžnou

Nové webové stránky www.tjsokolcestice.cz


Historie TJ

Z historie TJ Sokol Čestice


1930 – počátky sportu v Česticích.

1951 – první volejbalové družstvo, mělo 6 hráčů.

1954 – založena tělovýchovná jednota SOKOL.

1956 – založen oddíl odbíjené, přihlášen do okresní soutěže.

1964 – celá sportovní činnost se soustředila do dnešního areálu.

1967 – slavnostní otevření sportovního areálu ve středu obce. Byly                   vybudovány sportovní kabiny, sociální zařízení, volejbalové hřiště a nové mantinely pro lední hokej.

1975 – za 7 měsíců byla vybudována v akci ?Z? nadstavba kabin                        v celkové hodnotě 250.000,-Kč. V horní části byla vytvořena jedna z nejhezčích kluboven vesnických tělovýchovných jednot v rámci okresu.

1975 – poprvé v historii byly Čestice pověřeny uspořádat celostátní                  finále vesnických a zemědělských družstev ve volejbalu.

1976v dubnu je natáčen v Česticích Čs. televizí seriál  ?KLUB                        PŘÁTEL ZDRAVÍ?. Půlhodinový pořad byl natočen pracovníky ČST na základě dlouholeté činnosti a organizovaného sportovního vyžití mládeže v naší obci.

1977provedeno odvodnění volejbalových hřišť a rekonstrukce celého            osvětlení hokejového hřiště. Ke snižování nákladů na dopravu byl zakoupen tělovýchovnou jednotou autobus.

1978započato v akci ?Z? se stavbou garáže. Dokončení této akce je              provedeno v roce 1979.

1980 – provedena oprava tělocvičny, která byla v rámci restituce na počátku devadesátých let navrácena.

1983 – sportovní areál rozšířen o chatičky, které slouží k příležitostnému přespání sportovců přímo v Česticích.

1988 – vybudováno sedmé hřiště kvůli stále se zvětšujícímu počtu družstev, která přijíždějí na turnaje do Čestic.

1997 – dokončení stánku pro občerstvení.

2002 – v naší obci byla otevřena nová tělocvična finančním nákladem více jak osmnácti miliónů.

2004 – bylo vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

2006 – byly provedeny úpravy zázemí, šaten, sociálního zázemí a chatek.

2008 – provedena rekonstrukce osvětlení hokejového hřiště.

2011 – pro sportovce a návštěvníky areálu vzniklo příjemné posezení ?Hokejka bar?.

TJ Sokol ČESTICE © 2018 Administrace